Ангилал:Диплом
Монгол улсын татвар төлөгчдөд үзүүлэх үйлчилгээнд гарсан өөрчлөлт шинэчлэл, зарим асуудлууд

Бүтээлийн тайлбар

Монголын татварын алба нь байгуулагдаад 15 жилийн хзтацаа өнгөрч байгаа бөгөөд сүүлийн жилүүдэд албаны үйл ажиллагаа, хүрээ тэлж, ачаалал маш эрчимтэйгээр нэмэгдэж байна Татварын алба нь өсөн нэмэгдэж буй татвар төлөгчид, хурдацтайгаар хөгжиж буй мэдээллийн технологи, илүү глобалчлагдсан худалдаа үйлчилгээ гэх мэт олон хүчин зүйлстэй уялдуулан үйл ажиллагаагаа авч явуулах шаардлага тулгарч байна

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч