Цехийн цахилгаан хангамжийн тооцоо

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү курсын ажилаар цахилгаан техникт олон төрлийн холболт, тоног төхөөрөмж үйл ажиллагаа түүнд хэрэглэддэг утас болон хүчний самбар гэх мэт зүйлийг зөв дараалал, байрлалд оруулахыг зорьсон. Энэ нь бидний сурч буй мэргэжилд ихээхэн хувь нэмэр болж мэдэхгүй, бүхнээ өөрсдийн оюун ухаандаа шингээхэд оршино. Цахилгаан угсралтын ажилыг норм дүрмийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч