Монгол гэрийг гадаадын жуулчинд тайлбарлан танилцуулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Оюутан залуус монгол гэрийнхээ тухай өөрсдөө сайтар мэдэж, түүний тухай жуулчдад ойлгомжтой сайхан тайлбарладаг болох сэдэл төрүүлэх, залуучуудад монгол гэрийн гайхамшигт өв уламжлалыг мэдрүүлэх зорилгоор энэхүү илтгэлийг бичсэн юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч