Их дээд сургуулиудын оюутнуудын сэтгэл зүйн түгшүүрийг тодорхойлох

Бүтээлийн тайлбар

Их дээд сургуулиудьш оюутнуудьш сэтгэл түгшилт болон давамгайлж буй зан төлвийг тодорхойлж тэр нь мэргэжилээ сонгоход нөлөөлсөн эсэхийг ТОГТООХЬП' зорьсон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч