Зээлийн эрсдлийг бууруулах зарим боломж

Бүтээлийн тайлбар

Арилжааны банкуудын хамгийн гол анхаарал татаж байгаа нь чанаргүй зээл буюу зээлийн эрсдэл юм. Банкинд зээлийн эрсдэл гарч буй гол шалтгаан нь юу байна вэ? Зээлийн эрсдлийг бууруулах зарим боломжийг хайх.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч