Зах зээл ба инноваци

Бүтээлийн тайлбар

Зах зээл гэдэг нь бүтээгдэхүүн үйлчилгээний эрэлт нийлүүлэлт уулзаж тохиролцох тогтолцоог хэлнэ. Энэ нь янз бүрийн бүтэц хэлбэртэй байна. Тухайн зах зээл нь ямар бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр хангагдаж байна гэдгээрээ онцлогтой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч