Валютын хатуу ханш буюу алтан стандарт

Бүтээлийн тайлбар

Дэлхийн мөнгөний алтан стандарт нь хэрэн хэсэх салхи мэт, эсвэл яруу найраг мэт хийсвэрлэн ойлговол өрөөсгөл зүйл болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч