Бичил уурхайчид ба тэдний хүндрэлтэй асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хүний хөгжлийн үзэл баримтлалын байр сууринаас албан бус уул уурхайн талаар шинжлэн дүгнэхдээ илтгэл албан бус уурхайн үйл ажиллагаанаас улбаалан гарч буй байгаль орчны тулгамдсан асуудлууд, тэдгээр нь Монгол Улсын хүний хөгжилд хэрхэн нөлөөлж байгаад анхаарал хандуулав.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч