Багшийн сэтгэл ханамжийн түвшин түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс

Бүтээлийн тайлбар

Багшийн сэтгэл ханамжийн түвшин хөдөлмөрийн бүтээмжид нөлөөлөх сэтгэл зүйн гол хүчин зүйл болох нь,багшийн сэтгэл ханамж түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлийг судалсан нь

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч