Арилжааны банкны салбарын удирдлага, түүнийг боловсронгуй болгох асуудалд

Бүтээлийн тайлбар

Банкны салбарын удирдлагын онол арга зүй, Арилжааны банкны салбарын удирдлагыг боловсронгуй болгох асуудлыг тодорхойлох судалгаа /Хаан банкны жишээн.дээр/

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч