Англи хэлний тэмдэг нэрийг Монгол хэлний тэмдэг нэртэй харьцуулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Англи хэлний хавсрал нэрийг монгол хэлний тэмдэг нэртэй зэрэгиүүлэн ялгаатай ижил төстэй талыг судлахын зэрэгиээ англи хэлний хавсрал нэрийг монгол хэлнээ дүйиүүлэх боломжийг жишээгээр гаргахыг зорьсон.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч