Эмийн ургамлыг аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Сэдэв сонгосон үндэслэл: Монгол орон дахь ховор болон нэн ховор эмийн ургамлын хайрлан хамгаалах, нөхөн сэргээх, гадаад дотоодын жуулчдад таниулах

Эмийн ургамлыг аяллын төрөл болгон хөгжүүлэх, экологийн тэнцвэрийг хадгалах.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч