Ангилал:Диплом
Шивээ овоо нүүрсний ил уурхайгаас жилд 2,5 саятн нүүрс олборлох үеийн цахилгаанжуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Шивээ-овоогийн нүүрсний ил уурхайн нөхцөлд 2,5сая/м нүүрс олборлох үеийн цахилгаанжуулах төслийг хийж гүйцэтгэхдээ ашиглалтын зардлыг бууруулах гол хүчин зүйл нь технологийн схем тоног төхөөрөмжийн зөв сонголт гэдгийг үндэс болголоо. Зорилго:Жилд-2,5сая/м^нүүрс олборлох үеийн цахилгаанжуулалтын тооцоог хийж эдийн засгийн үр ашгийг тооцох.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч