Цайрт минерал ХХК-ний төмөртийн овоо-гийн уурхайгаас жилд 550000 тонн хүдэр олборлох ашиглалтын төсөл

Бүтээлийн тайлбар

Уурхайн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж эдийн засгийн үр өгөөжтэй, ашигтай ажиллах явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч