Хоол үйлдвэрлэлийн салбарт НАССР-г нэвтрүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсад нийтийн хоолны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон байгууллага, аж ахуй нэгж, хувь хүн байдаг. Үүний зэрэгцээ тэр нэгж бүхэнд Улсын мэргэжлийн хяналтын газар. Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөөх газар гэх мэт улсын байгууллагууд бүрэн хүрч ажиллах боломж нөхцөл хомс тул хүнсний аюулгүй байдал түүний цаана ард иргэдийн эрүүл мэндийн асуудал хөндөгддөг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч