Уул уурхайн салбарын ажиллагсдын цалин хөлсний системийг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

 Манай уул уурхайн байгууллагын ажиллагсдын цалин хөлсний систем нь зах зээлийн өнөө үед өрсөлдөхүйц хэмжээнд өсч байгаа бөгөөд үүнийг улам сайжруулан боловсронгуй болгосноор ажилтны урам зоригийг дээшлүүлж, айл гэрийн сэтгэл ханамжийг бий болгож улмаар байгууллагын үр ашгийг дээшлүүлэх явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч