Ангилал:Диплом
Багануурын нүүрсний уурхайн 2-р хэсгээс жилд 2000000 тонн нүүрс олборлох үеийн цахилгаанжуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Багануурын нүүрсний уурхай нь Монгол Улсын төв районы нүүрсний хэрэгцээний 70 шахам хувь буюу төвийн районы хэрэглэгчид, Улаанбаатар хотын эрчим хүчний эх үүсвэр 2, З, 4 - р дулааны цахилгаан станцуудыг' түлшээр хангадаг юм. Багануурын нүүрсний уурхайн анхны төслийн хүчин чадал нь б сая тонн байсан боловч төслийн хүчин чадалдаа хүрч ажиллаж чадахгүй байгаа. Төгсөлтийн ажлын төслөөр Багануурын нүүрсний зуурхайг 2014 оны төлөвлөлтөөр 2-р хэсгээс жилд 2 сая тонн нүүрс олборлох хүчин чадлаар ажиллуулах зорилготой.

Контентын хэсгээс