Арилжааны банкуудын жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зээлийн бүтээгдэхүүнүүдийг харьцуулсан судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Арилжааны банкуудын мөнгөний эргэлтийг хангаж эдийн засгийг дэмжих бодлогын нэг хэсэг нь жижиг дунд бизнес рүү чиглэх нь зайлшгүй байдаг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч