Human investment and network програм

Бүтээлийн тайлбар

Монголд үйл ажиллагаа явуулж буй сүлжээний компаниуд нь баг бүрдүүлж, багийн гишүүдийн тооноос хамааран салбар байгуулж гардаг байна. Энэ салбар бүрийн гишүүд төвтэй харилцахад хүндрэлтэй байдаг. Учир нь тухайн компанийн вэб сайтаар л бүх бараа материалын танилцуулга, бүртгэл, цалин тооцоог хийж, хэдэн мянган гишүүд нь өдөр бүр харилцдаг юм байна.Нэг хүдрэл нь сүлжээний бизнес маань өөрөө нас, хүйс, мэргэжил, мэдлэг харгалзахгүй баг команд бүрдүүлдэг. Эдгээр хүмүүст вэб сайтаар бараа материал захиалах, компаний мэдээлэл харах гэх зэрэг мэдлэг байдаггүйгээс компанитай харилцахад багагүй хүндрэлтэй учирдаг

Контентын хэсгээс