All in one албан байгууллагын программ

Бүтээлийн тайлбар

20-p зууны дунд үеэс тооцоолон бодох техник / тооцоолуур / бий болж 1980-аад оны үеэс хэрэглээнд өргөн нэвтэрч бүх салбарын ажил үйлчилгээг хөнгөвчлөх гол хэрэгсэл болсон юм. Тооцоолох техникийг дэлхий нийтээрээ компьютер гэж нэрлэж монголоор “Цахим тооцоолуур хэмээн буулгаж байжээ.


1981 онд 1ВМ-ЫН бүтээсэн компьютер нь одоог хүртэл загвараа хадгалсан хэвээр байгаа хэдий ч үйлдлийн хүч нь байнга өсөж, ой санамж, санах технологи нь өдөр бүр нэмэгдэж, түүний тоног хэрэгсэл, программ хангамж тасралтгүй шинэчлэгдсээр байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч