Экспортын үйл ажиллагаан дахь банкны оролцоо

Бүтээлийн тайлбар

Сүүлийн жилүүдэд манай улс төрийн тогтолцоо, нийгмийн байгуулал бүхэлдээ өөрчлөгдөж хүмүүсийн эдийн засгийн амьдралд оролцох оролцоонд эрс өөрчлөлт гарсан. Цэвэр эдийн засгийн онолтой холбогдуулан авч үзвэл урьд өмнө бидэнд хүртээлгүй байсан, зарим нь хориотой байсан олон шинэ мэдээлэл, үзэгддэггүй эх үүсвэрүүдийг олж авч танилцаж эхэлсэн. Нөгөөтэйгүүр, хүмүүс өөрсдөө эдийн засгийн амьдралд маш их идэвхтэй татагдан оролцож урьд нь зөвхөн эдийн засгийн мэргэжлийн хүмүүсийн ярьдаг байсан нэр томъёог өдөр тутам та бид бүгдийн найз нөхөд, гэр бүлийн хүмүүс амьдралын нэгэн салшгүй хэсэг болгон хэрэглэж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч