Валютын ханшны эрсдэл, түүнийг бууруулах арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Валютын гадаад зах зээл дээрхи ханш нь дэлхийн өнцөг булан бүрд буй банк болон брокерийн пүүсүүд хамтын ажиллагаан дээр тогтох бөгөөд зах зээлд оролцогч бүр өөрийн мэдлэг, чадвар, туршлага, нэгжээс маш бага ашиг олох ханшын зөрүүнээс асар богино хугацаанд шийдвэр гаргахыг шаардах өөрчлөлтийн урсгалаас ашиг орлого олдог бөгөөд түүнээс гадна эрсдэлийг бууруулах, түүнээс хамгаалах хэрэгсэл болохын хажуугаар оролцогчдын шаардлагатай хөрөнгййн эрэлтийг нь хангаж байдаг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч