Байгууллагын тээврийн маршрутыг оновчтой болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсад тээвэр эрхэлж байгаа байгууллагуудын тээврийн маршрутыг оновчтой болгох, түүнд тохирсон сүлжээ загварыг зохиосноор байгууллагуудын тээврийн зардлыг багасгах талаар судлаж үзлээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч