Ханзны түүхийг судалсан нь

Бүтээлийн тайлбар

Нийгэм хөгжихийн хирээр хятад хэл сурах хүмүүсийн тоо улам нэмэгдсээр байна- Бидний сурч байгаа хятад хэл маань 11000 хана үсэгтэй. Хэнз болгон өөрийн гэсэн түүхтэй. Ханзны түүхийг хятад хэл сурч байгаа хүн болгон мэддэггүй учраас би энэхүү сэдвийг сонгон авч түүхэн талаас нь, уг гарлыг нь судлах болсон юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч