Сэдэл ба үр шимийн харилцаа холбоо

Бүтээлийн тайлбар

Хүнээ хөгжүүлсэн улс орон, байгууллага хөгждөг жамтай билээ. Тэгвэл хүний хөгжлийн гол үндэс нь ажиллагсдын ажиллах урам зоригыг бий болгох явдал бөгөөд энэ нь үр шим, шагнал урамшууллын системээр дамжин хэрэгжих учиртай хэмээн үзэж энэхүү сэдвийг сонгон авсан билээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч