Асрамжийн төвийн хүүхдүүдийн сэтгэл зүйд үзүүлэх эерэг сэтгэл заслын зарим аргуудын нөлөө

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Асрамжийн төвийн хүүхдүүдийн сэтгэл зүйд үзүүлэх эерэг сэтгэл заслын зарим аргуудын нөлөө

Оюутан:Г.Болорчулуун

Асрамжийн төвийн хүүхдүүдийн сэтгэл зүйд үзүүлэх эерэг сэтгэл заслын зарим аргуудын нөлөө

Гишүүнчлэл

?
Сүүлийн жилүүдэд Монгол улсын хүн амын дунд сэтгэл зүйн эмгэгийн өвчлөл ихсэж, хүүхэд, өсвөр үеийнхний сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд анхаарал хандуулах, сөрөг үр дагавруудаас урьдчилан сэргийлэх явдал нэн шаардлагатай байгааг улсын хэмжээний хэд хэдэн судалгаанаас харж болохоор байна. Ялангуяа, ядуу буурай, өнчин, гэр оронгүй хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн хөгжилд сөргөөр нөлөөлөх хүчин зүйлс олон тул тэдний сэтгэл зүйг дэмжих хэрэгцээ нийт хүн амын хүүхдүүдийнхээс ихэвчлэн их байдаг. Иймд, энэ судалгаа нь асрамжийн төвийн хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн хөгжлийг дэмжих зорилгоор эерэг сэтгэл заслын аргуудыг туршин, үр нөлөөг илрүүлэхэд чиглэгдсэн болно.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# хүүхдийн сэтгэл зүй# нийгмийн харилцаа