Монгол хэлний цөм хөтөлбөр (8,9-р анги)

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол хэлний цөм хөтөлбөр (8,9-р анги)

Ж.Мөнхсайхан

Монгол хэлний цөм хөтөлбөр (8,9-р анги)

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Эх хэлний боловсрол олгох сургалтын хөтөлбөрийг “Цөм хөтөлбөрийн” зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх агуулгын хүрээнд жил, нэгж, ээлжит хичээл бүрийн агуулга, аргазүй, үнэлгээгээр нь төлөвлөн боловсрууллаа. “Суурь боловсролын хөтөлбөрийн зорилго нь сурагч бүрийг сурах арга барил, амьдрах ухаан, шинжлэх ухааны суурь мэдлэг, чадвар. бие даан бүтээлчээр суралцах чадвар эзэмших, үндэсний хэл, түүх, соёлоо дээдлэн хөгжүүлэх, ардчилсан хүмүүнлэг үзэлтнэй иргэн болон төлөвших боломж олгоход оршино” гэсэн зорилгыг энэхүү хөтөлбөрт үндсэн чиглэл болголоо.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# монгол хэл# уран зохиол# сурах бичиг