Сайн хичээлийн технологи (10-р анги)

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Сайн хичээлийн технологи (10-р анги)

Ж.Мөнхсайхан

Сайн хичээлийн технологи (10-р анги)

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Эх хэлний боловсрол олгох сургалтын хөтөлбөрийг “Бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр”- ийн зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх агуулгын хүрээнд жил, нэгж, ээлжит хичээл бүрийн агуулга, аргазүй, үнэлгээгээр нь төлөвлөн боловсруулсан болно.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# бүрэн дунд боловсрол# уран зохиол