Монгол хэлний сургалтын хөтөлбөр (9-р анги)

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол хэлний сургалтын хөтөлбөр (9-р анги)

Ж.Мөнхсайхан

Монгол хэлний сургалтын хөтөлбөр (9-р анги)

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Эх хэлний мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэхдээ сурагчдын бүтээлч үйл ажиллагаанд тулгуурлан МЭДЛЭГ БҮТЭЭХ аргыг гол болгосон төдийгүй сурагчдыг асуултаар хөтлөх,эхийн агуулгыг “Блүүмийн таксоном”- ийн аргаар задлан шинжилж ойлгох, ажиглалт, эрэл хайлт, задлан шинжилгээ судалгаа тооцоо хийх, асуудал дэвшүүлэх, түүнийг гийдвэрлэх шинэ оновчтой санаа гаргах зэрэг бүтээлч сэтгэлгээний аргуудыг сургалтдаа ашиглахаар хөтөлбөрт тусгасан болно.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# эх хэлний сургалт# сурах бичиг