Сурагчийн бие даах чадварыг хөгжүүлсэнээр танхимын болон цахим сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих нь

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Сурагчийн бие даах чадварыг хөгжүүлсэнээр танхимын болон цахим сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих нь

Сурагчийн бие даах чадварыг хөгжүүлсэнээр танхимын болон цахим сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих нь

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Ковид-19 цар тахлын улмаас сургалтын үйл ажиллагаанд цахим сургалт теле хичээл орох болсонтой холбоотой сурагчдад бие даан сурах үйлийн ялгаатай байдлаас хичээлээс хоцрох, ойлгохгүй өнгөрөх, теле хичээлийг үзэж чадахгүй байх зэрэг олон бэрхшээлүүд тулгарч байна. Иймд бид сурагчдын бие даан сурах чадварт ямар ямар гадаад, дотоод хүчин зүйл нөлөөлж буйг, онолын үндэслэл, гарааны судалгаа болон танин мэдэхүйн судалгаа, Тэмүүлэл хөтөлбөр боловсруулан туршиж үзсэн судалгааны үр дүнгээс танилцуулж байна. Судалгаанд ерөнхий боловсролын "Титэм" сургуулийн 6-р ангийн 1 бүлгийн нийт 42 сурагч, монгол хэл, физик гэх мэт 15 хичээлүүдийн багш хамрагдсан ба хамтран ажилласан болно.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# сурах орчин# гарааны судалгаа# танин мэдэхүйн судалгаа# ерөнхий боловсролын сургууль