Хүүхдийн эхээс төрөх үеийн байдал нь суралцагчдын сурах үйлийн ялгаатай байдалд хэрхэн нөлөөлөхийг судлах нь

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүүхдийн эхээс төрөх үеийн байдал нь суралцагчдын сурах үйлийн ялгаатай байдалд хэрхэн нөлөөлөхийг судлах нь

Хүүхдийн эхээс төрөх үеийн байдал нь суралцагчдын сурах үйлийн ялгаатай байдалд хэрхэн нөлөөлөхийг судлах нь

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Хүүхдийн бие бялдар, танин мэдэхүй, нийгэмшил физиологийн онцлог байдлыг судлах нь эрүүл хүүхэд төрүүлж өсгөх, хүмүүжих, бие бялдар, оюун ухааныг хөгжүүлэх, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах, хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, амжилттай сурах бололцоог бүрдүүлэх юм. Иймээс бид хүүхдийн сурах чадварын ялгаатай байдал олон хүчин зүйлээс шалтгаалдаг байж болох түүнийг судлах шаардлагатай гэж үзэн энэхүү сэдвийг сонгож авсан юм. Тухайлбал хүүхдийн төрөх үеийн хүндрэлтэй байдал, нярай үеийн асаргаа, гэр орны ая тухтай байдал, амьдралын орчин нөхцөл, багшийн үйл ажиллагаа гэх мэт хүчин зүйл илрүүлсэнээр хүүхдийн онцлогт тохирсон аргаар сургалтыг зохион байгуулж амжилттай сургах боломжтой байж болох юм.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# тархины даралт# нярайн бүтэлт# хүүхдийн хөгжил# эрүүл мэндийн боловсрол