Менежер бүр HR

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Менежер бүр HR

Т.Мөнхтуяа

Менежер бүр HR

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү номноос зорилтот уншигчид ялангуяа хүний нөөцийн мэргэжлээр болон аль ч түвшний менежер, удирдах албан тушаалд ажиллаж буй удирдах ажилчид Аз жаргалтай, Оролцоотой ажилтан бий болгох зөвлөмж, ажилчдын судалгааны бэлэн асуулга, Хүмүүн капиталын стратеги төлөвлөлтийн бэлэн загвар, жишээ, ажилчдын хөрөнгө оруулалтын 5 стратеги, бизнесийн болон гүйцэтгэлийн стандарт хэмжигдэхүүн, авъяас чадвартай ажилтны үнэлгээний арга хэрэгсэл, үе үеийн ажилчдын онцлог шинж, бүх үеийнхийг амжилттай ажиллуулах зөвлөмж, ажилчдын ондоошлыг үр дүнтэй удирдан зохион байгуулах, байгаль орчны тэнцвэртэй байдлын хангахад менежерүүдийн үүрэг хариуцлага хийгээд хамгийн чухал нь байгууллагад өгөгдөлд суурилсан дүн шинжилгээ хийх арга зүй гэх мэт сүүлийн үеийн онол хандлага, зарим жишээ, статистикт дүн шинжилгээ хийх, ажилдаа ашиглах санаа мэдлэгийг олж авах болно.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# хүмүүн капитал# бизнес# манлайлал# аналитик