Төрийн /нийтийн/ төсөв, санхүүгийн хяналт шалгалт

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Төрийн /нийтийн/ төсөв, санхүүгийн хяналт шалгалт

Төрийн /нийтийн/ төсөв, санхүүгийн хяналт шалгалт

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Төрийн санхүүгийн хяналт шалгалтаар илэрсэн нийтлэг зөрчил дутагдал түүнийг таслан зогсоох, шийдвэрлэх, санхүүгийн зөрчлийг захиргааны зөрчлөөс ялгах, санхүүгийн хяналт шалгалтыг бие даасан эрхзүйн хүрээнд авч үзэх талаар анализ дүн шинжилгээ хийж шийдвэрлэх арга зам, зөвлөмжийг онол, практиктай хослуулсан бүтээл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# улс төр# санхүү# эрхзүй# төсөв