Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах

Хуулбар шалгуур

Гишүүнчлэл

Loading...

Бүтээлийн тайлбар

Эдийн засгийн ухааны, түүний дотор үйлдвэрийн эдийн засгийн шинжлэх ухааны бүрдүүлбэрийг сургалт, заах арга зүйн үүднээс агуулга агаад бүтцийн өвөрмөц цогц хэлбэрт авч үзсэн, өөрийн логик шинж чанартай оюутан сурагчдад болон үйлдвэр, бичил бизнес, жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд зориулсан сурах бичиг