Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах

Хуулбар шалгуур

Гишүүнчлэл

Loading...

Бүтээлийн тайлбар

ҮЭС бол шалгаж буй зүйлийн гадаргуу дээрх болон дотоод бүтэц дэх физик үзэгдлүүд дээр үндэслэдэг, өөрөөр хэлбэл физикийн зарчимуудад үндэслэдэг. Энэхүү номын нэгдүгээр бүлэгт аж үйлдвэр дэх ҮЭС-ын системийг авч үзлээ. Үл эвдэх сорил бол аж үйлдвэр дэх чанарын шалгалтын техник хэрэгсэл юм.