Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах

Хуулбар шалгуур

Гишүүнчлэл

Loading...

Бүтээлийн тайлбар

“Улс орны хөгжлийн зарим асуудал” тэргүүн хэсэг 9 бүлэгтэй, “Харилцаа холбооны эдийн засаг, менежментийн асуудалд” дэд хэсэг 8 бүлэгтэй, “Шуудан холбооны хөгжлийн үзэл баримтлал, арга зүй” гутгаар хэсэг 9 бүлэгтэй. Энэхүү бүтээлд 5 төсөл, 1 гэрээт эрдэм шинжилгээний ажлын хураангуй, гадаадад хэвлэгдсэн өгүүлэл 2, дотоодод хэвлэгдсэн өгүүлэл 20, нийт 28 бүтээл түүвэрлэгдэн орсон.