Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах

Хуулбар шалгуур

Гишүүнчлэл

Loading...

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү гарын авлагыг ариутгах татуургын системийн шинэчлэгдсэн норм дүрэм, стандартыг ашиглан хийснээс гадна ижил мэргэжлийн их дээд сургуулиудын эрдэмтэдийн туурвисан ном сурах бичиг, хамтын бүтээл, зааврыг ашигласан байна. Гарын авлагад салангид системийн төсөл тооцоо боловсруулах арга, тооцооны аргачлал, жишээ бодлогыг багтаасан болно.