Сүлжээний удирдлага, хяналт хичээлийн лабораторийн гарын авлага

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү лабораторийн ажлаар виртуал програм хангамж ашиглан сүлжээний топологийг хийсвэрээр үүсгэж, рутер, свичийн суурь тохиргоог хийж, сүлжээний хяналт удирдлагын суурь хэрэгслүүдийг туршсан байна.