Хөрөнгийн үнэлгээ, үнэлгээний тайлан сургалтын гарын авлага

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хөрөнгийн үнэлгээ, үнэлгээний тайлан сургалтын гарын авлага

Д.Барсболд

Хөрөнгийн үнэлгээ, үнэлгээний тайлан сургалтын гарын авлага

Бакалаврын түвшний сургалт нь шинжлэх ухааны онолын ерөнхий мэдлэг олгож, мэргэшсэн мэргэжлийн хөтөлбөрийн чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын тодорхой сэдвийн хүрээнд мэдлэгээ ашиглан асуудлыг шийдвэрлэх мэдлэг, чадвар, дадал олгоход чиглэгдэнэ. Энэхүү сургалтын гарын авлагад үл хөдлөх хөрөнгийн судалгаа, шинжилгээ хийхтэй холбогдолтой олон улсын болон дотоодын эрх зүйн зохицуулалтууд болон олон улсын сургалтанд ашиглагдсан хөрөнгийн үнэлгээний тайлан болон практикт нийтлэг ашиглагддаг үнэлгээний тайлангийн загварыг гаргаж өгсөн.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# бизнесийн удирдлага# үнэлгээ# эд хөрөнгө