Бизнесийн үнэлгээний тайлан сургалтын гарын авлага

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бизнесийн үнэлгээний тайлан сургалтын гарын авлага

Д.Барсболд

Бизнесийн үнэлгээний тайлан сургалтын гарын авлага

Ахисан түвшний болон эрдэм шинжилгээ, судалгааны нарийвчилсан чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт нь шинжлэх ухааны онолын өргөн мэдлэг олгож, эрдэм шинжилгээний ажлын тодорхой сэдвийн хүрээнд тодорхой асуудлуудыг эзэмшсэн мэдлэгээ ашиглан шийдвэрлэх мэдлэг, чадвар, дадал олгоход чиглэгддэг. Энэхүү гарын авлагын материалд бизнесийн шинжилгээ хийх, бизнесийн үнэлгээ хийхтэй холбогдолтой олон улсын болон дотоодын эрх зүйн зохицуулалтад тулгарласан үнэлгээний тайлангийн загварыг боловсруулан гаргаж өгсөн.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# үнэлгээ# бизнесийн удирдлага# санхүүгийн тайлан