Гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх арга зүй

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх арга зүй

П.ЦэдэвШ.ПаламдоржН.ГэрэлтцолмонШ.ОлзвойД.Оюунбаатар

Гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх арга зүй

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх арга зүйг боловсруулахдаа нэгд, онол, арга зүйн ерөнхий удирдамжид үндэслэсэн, хоёрт, ерөнхий арга зүй, тодорхой арга зүй гэж ангиласан; гуравт, дээрх хязгаарлалтын хүрээнд судалгааны обьект болох нийслэлийн Сонгино хайрхан дүүргийн IV хороон дээрээ судалгааг явуулж, гаргасан үр дүнгээ энэхүү гарын авлагад тодорхой арга зүйг ашиглах жишээ болгон оруулсан байна.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# байгалийн үзэгдэл# гал түймэр# эрсдэлийг тодорхойлох