Гамшгаас хамгаалах үндэс (Сайн дурынханд зориулав)

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гамшгаас хамгаалах үндэс (Сайн дурынханд зориулав)

П.ЦэдэвО.Үржин

Гамшгаас хамгаалах үндэс (Сайн дурынханд зориулав)

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Энэ гарын авлага нь гамшгаас хамгаалах эрх зүйн үндэс, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга зам; гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилт, амилуулах суурь тусламж; гэсэн бүлгүүдээс бүрдэнэ. Онцгой байдлын ерөнхий газар, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр/Люксембургийн Засгийн Газрын санхүүжилт бүхий “Орон нутгийн түвшинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах менежмент, зохицуулалтын чадавхийг сайжруулах нь” MON13/301 төслөөс сайн дурынханд гамшгаас хамгаалах мэдлэг, дадлага олгох сургалтын хөтөлбөр, Тамшгаас хамгаалах үндэс” гарын авлагыг боловсруулан гаргаж байгаа болно.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# гамшиг# осол# урьдчилан сэргийлэх# иргэдийн боловсрол