Менежмент

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Менежмент

Т.Дорж

Менежмент

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү сурах бичит менежментийн шинжлэх ухааны үүсэл, хөгжил, зорилго, судлагдахуун, судлах арга, онол, сургаалыг Монголын нөхцөл дэх менежментийн онцлогуудтай нягт уялдуулан тодорхойлсны зэрэгцээ байгууллагын түвшин дэх менежментийн чиг үүрэг, орчин, бизнес эрхлэлтийн ёс зүй, зан төлөв зэрэг асуудлыг орчин үеийн өөрчлөлтийн хандлагуудтай холбон үзэж, менежментийн шинжлэх ухааны амин чухал асуудал болох харилцаа, түүний арга барил, төслийн менежмент, удирдлагын шийдвэр гаргах онол, арга зүйн үндсийг тусгаж, стратегийн төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, идэвхжүүлэлт, хяналт зэрэг менежментийн чиг үүргийн талаар гадаад орнуудын эрдэмтэн судлаачдын үзэл баримтлалыг харьцуулан бичсэн байна.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# бизнес# зан төлөв# удирдлага