Бяцхан чоно шүдний эмч дээр очсон нь

Бүтээлийн тайлбар

Бяцхан чонын шүд өвдөж шүдний эмч дээр очих хэрэгтэй болно. Эмчилгээний үед эмч мөн түүний айдас, санаа зоволтыг мэдэрнэ. Бяцхан чоноор төлөөлүүлж хүүхдүүдэд шүд эмчлэх үйл явцыг таниулж, эмч хүмүүсийн шүдийг эмчилж, эрүүл байлгахын төлөө ажилладаг гэдгийг ойлгуулж, эмч-хүүхэд хооронд итгэлцэл бий болгоно. Мөн сүүн болон байнгын шүдний арчилгаа, оо сойзны сонголт, хэрэглээний талаар мэдлэг өгнө. Хүүхэд тоглож, гүйх үедээ шүдээ гэмтээх, булгалах элбэг байдаг бөгөөд тэр үеийн тусламж зөвлөгөө ч энэхүү номноос шимтэн уншаарай.

Бүтээлийн нийлүүлэгч