Дүрслэх геометр

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Дүрслэх геометр

Д.БаттогтохД.ДамчаасүрэнБ.Жигжид

Дүрслэх геометр

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Энэ номонд огторгуй дахь геометр дүрсийг хавтгай дээр дүрслэх төвийн болон параллел проекцлолын арга дээр суурилдаг ортограф, аксонометр, перспектив, тоон тэмдэгт проекцыг хамруулсан. Мөн дээр өгүүлсэн проекц дүрслэл бүрт сүүдэр байгуулах онолын болон практик арга, аргачлалыг нэлээд дэлгэрэнгүй авч үзсэн. Сурах бичгийг дүрслэх геометрийн хичээл судалдаг их, дээд сургуулийн бүх оюутанд зориулсан.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# тоон тэмдэгт# геометр дүрс# сүүдэр байгуулах онол