Монгол бяслагны ээдэм шахах процессийн судалгаа, төхөөрөмжийн параметрийн оновчлол

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол бяслагны ээдэм шахах процессийн судалгаа, төхөөрөмжийн параметрийн оновчлол

Ч.Оюунжаргал

Монгол бяслагны ээдэм шахах процессийн судалгаа, төхөөрөмжийн параметрийн оновчлол

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний нэг болох бяслаг шахах технологийн горимыг тогтоох, төхөөрөмжийн параметрийг оновчлоход реологийн шинж чанарын судалгаа хамгийн гол үзүүлэлт болдог байна. Тиймээс нэг сэдэвт бүтээлээ дөрвөн бүлэгтэйгээр уламжлалт бяслаг боловсруулах техник, технологийн горим, үйлдвэрлэлийн урсгал шугамын загвар, судалгааны арга зүй, аргачлал, тоног төхөөрөмжийн оновчлол, реологийн загварыг гарсан болно.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# бяслагны нэр төрөл# техник, технологи# үйлдвэрлэл