Магадлалын онол математик статистикийн бодлогын хураамж

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Магадлалын онол математик статистикийн бодлогын хураамж

Ядам Базарсад

Магадлалын онол математик статистикийн бодлогын хураамж

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Инженерийн болон эдийн засгийн мэргэжлээр суралцаж буй их дээд сургуулийн оюутан сурагчид, магадлал санамсаргүй хэмжигдэхүүн, математик статистикийн чиглэлээр хичээл заадаг багш болон статистикийн анхан шатны арга ойлголтуудыг сонирхогч нарт зориулав. Гарын авлага комбинаторик, санамсаргүй үзэгдэл тэдгээрийн магадлал, Бернуллийн схем, санамсаргүй хэмжигдэхүүний тоон үзүүлэлтүүд, математик статистикийн элементүүд гэсэн 5 бүлгээс тогтох бөгөөд онолын ойлголтуудын товч томъёолол, арга загваруудыг оруулсны гадна олон тооны жишээ бодож тайлбарласан.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# комбинаторик# бернуллийн схем# статистикийн элемент