Дискрет Математик

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Дискрет Математик

Ядам БазарсадЯ.Лутбат

Дискрет Математик

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Дискрет математик нь компьютерийн болон инженерийн ухааны онолын үндэс болдог атал энэ чиглэлийн ном сурах бичгийн олдоц ховор, эх хэл дээр бичигдсэн сурах бичиг, лекцийн материал тун цөөн байдаг билээ. Номыг англи, орос хэл дээр бичигдсэн ижил төстэй сурах бичиг гарын авлагын материалаар баяжуулан Эконометрик, үйлдлийн судалгааны багийн хурлаар хэлэлцүүлж их дээд сургуульд сурах бичиг болгон ашиглаж болох тухай зөвлөмж авсан болно.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# алгебр# комбинаторик# тооллын систем# алгоритм