Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах

Хуулбар шалгуур

Гишүүнчлэл

Loading...

Бүтээлийн тайлбар

Дэлхий нийтийг хамарсан цар тахал болох КОВИД-19 хэмээн аюулт өвчин улс орнуудад томоохон бэрхшээлүүдийг дагуулж байна. Нийгэм, эдийн засаг, техник технологи, хууль зүйн гэх бүхий л салбарт сөрөг нөлөөллийг үзүүлж байна. Монгол улсын хувьд ч энэ асуудлуудыг дагуулан сөрөг нөлөөлөл үүсгэж байна. Улс орны хувьд нэн тэргүүний үйлчилгээ болох эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах явдал боловч цар тахлын нөлөөллөөр тэрхүү үйлчилгээг иргэд авахад хүндрэлтэй байдал үүсч түүнийг дагаад хуурамч эм тариа, эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг хууль бус үйл ажиллагаанууд явагдаж байна. Үүнтэй холбогдуулан хүний амь нас, эрүүл мэндээр хохирох сөрөг үр дагавар үүсч байгаа бөгөөд түүнийг зохицуулах, хориглох, хянах хууль эрх зүйн орчин бий болгох зайлшгүй шаардлагатай болсон.