Гаалийн зөрчлийн нийгэм эдийн засгийн үр дагавар, улсын төсөвт үзүүлэх нөлөө

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гаалийн зөрчлийн нийгэм эдийн засгийн үр дагавар, улсын төсөвт үзүүлэх нөлөө

Оюутан:Б.Сэнгэдорж

Гаалийн зөрчлийн нийгэм эдийн засгийн үр дагавар, улсын төсөвт үзүүлэх нөлөө

Гишүүнчлэл

?
'Таалийн зөрчлийн нийгэм, эдийн засгийн үр дагавар” сэдэвт судалгааны ажил нь зөрчил нь юунаас үүдэн ихэсч байгаа, зөрчил илрүүлэлт хэрхэн нотлогдож байгааг судлахад гол зорилго оршино.Түүний үр дагаварыг судалсны үндсэн дээр зөрчил цаашдаа хэрхэн өсөх, буурах чиг хандлагын талаар тодорхойлсон болно.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# гааль# зөрчил илрүүлэх# судалгаа